Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Miniaturka

Strategia personalna

Góra
Góra

Partnerstwo w biznesie

Pracownicy Grupy NEUCA są filarem, na którym oparty jest rozwój organizacji. Dążymy ustawicznie do zwiększania zaangażowania naszych pracowników.
Jesteśmy przekonani, że właśnie dzięki nim – ich talentom, doświadczeniu i zaangażowaniu – będziemy w stanie zrealizować ambitne cele biznesowe i zapewnić organizacji trwały wzrost. We wszelkich działaniach kierujemy się zasadą partnerstwa dwóch stron – firmy i ludzi – osiągając korzyści biznesowe, a jednocześnie będąc uczciwym wobec pracowników.

 

 Pracownicy

Cenimy indywidualność naszych pracowników.
Tworzymy dla nich wyjątkowe miejsca pracy, aby mogli nieustannie rozwijać swoje kompetencje, poszerzając wiedzę i nabywając nowe doświadczenia.
Proponujemy pracownikom przyjęcie odpowiednich ról w organizacji, dzięki którym na bazie swoich talentów, kompetencji i aspiracji będą skutecznie realizować postawione przed nimi cele. Pozostawimy im przestrzeń i swobodę do działania. Tworzymy dla pracowników środowisko zdrowej rywalizacji, doceniając ich oraz inwestując w najlepszych i nieprzeciętnych.
Chcemy, aby każdy skupiał się na oczekiwanym rezultacie swojej pracy oraz był odpowiedzialny za rozwój własnych kompetencji.
Oczekujemy od każdego znajomości strategii oraz rozumienia istoty swojej roli w organizacji.

 

 Menadżerowie

Od menedżerów oczekujemy więcej.
Nasza kadra zarządzająca jest wzorem dla pracowników.
Obowiązkiem każdego menedżera jest wspieranie pracownika i troszczenie się o niego.
Menedżerowie, realizując strategię biznesową, odpowiedzialni są za optymalne wykorzystanie talentów i potencjału swoich pracowników. To podstawa efektu synergii zasobów ludzkich, zgodnie z którym wynik współdziałania zespołów (pracowników o różnorodnych talentach i kompetencjach) jest większy niż suma wysiłków poszczególnych jego członków. 

 

Kultura ogranizacji

Tworzymy kulturę organizacji na bazie wartości i kompetencji ogólnofirmowych.