Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Miniaturka

Rada Nadzorcza

Góra
Góra

KAZIMIERZ HERBA

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej od 15 stycznia 2009 roku

Absolwent Wydziału Handlu Uniwersytetu Ekonomicznego (dawniej Akademii Ekonomicznej) w Poznaniu. Założyciel Spółki Torfarm SA (dziś NEUCA), w latach 1994-2008 piastował stanowisko Prezesa Zarządu. Główny akcjonariusz NEUCA SA.

Aktywnie wspiera Spółkę w zakresie wyznaczania strategicznych kierunków rozwoju i ich realizacji.

WIESŁAWA HERBA

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej od 24 marca 2004 roku

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny (dawniej Akademię Ekonomiczną) w Poznaniu. Wraz z Kazimierzem Herbą tworzyła i zarządzała firmą Torfarm SA (dziś NEUCA), przechodząc przez wszystkie szczeble struktury organizacyjnej. W latach 2001-2003 pełniła funkcję Dyrektora Generalnego, a następnie Operacyjnego (2003-2004). Do stycznia 2004 roku była prokurentem Torfarm SA. Od marca 2004 roku do stycznia 2009 roku powołana do Rady Nadzorczej na stanowisko Przewodniczącej.

Przewodnicząca Komitetu Audytu oraz znaczący akcjonariusz GRUPY NEUCA. Służy pomocą w tworzeniu ładu korporacyjnego.

TADEUSZ WESOŁOWSKI

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej od 16 czerwca 2009 roku

Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu dyplomu kontynuował pracę naukową na uczelni, uzyskując stanowisko adiunkta. W 1990 roku powołał do życia i zarządzał firmą Prosper, która od ponad 17 lat jest jednym z liderów rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Spółka rozpoczęła działalność od importowania parafarmaceutyków i leków OTC z krajów Europy Zachodniej, stopniowo poszerzając asortyment oraz zakres działalności o dystrybucję farmaceutyków. Wielokrotnie doradzał i uczestniczył w tworzeniu nowych przedsięwzięć na rynku farmaceutycznym.

Członek Komitetu Audytu. Doradza Spółce w kwestiach strategicznych.

IWONA SIERZPUTOWSKA

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2011 roku

W 1995 roku ukończyła studia magisterskie w SGH w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych Université Paris Dauphine w Paryżu na kierunku bankowość i rynki finansowe oraz w 2007 roku studiów doktoranckich na SGH w Warszawie w Katedrze Biznesu Międzynarodowego. W 2008 roku ukończyła Canadian International Management Institute. Doświadczenie kolejno zdobywała: od 1999 do 2008 roku w Go Sport Polska jako Dyrektor Administracyjno-Finansowy, następnie w Aelia Polska jako Dyrektor Finansowy, w latach 2009-2011 jako Finance Manager w Smyku, obecnie w Leroy Merlin Polska jako Szef Działu Controllingu Finansowego.

Członek Komitetu Audytu. W GRUPIE NEUCA jako Członek Rady Nadzorczej dzieli się wiedzą w zakresie zarządzania i finansów w spółkach dystrybucyjnych.

BOŻENA ŚLIWA

członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2011 roku

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, kierunek farmacja. Ukończyła specjalizację I i II stopnia z farmacji aptecznej. Od 1991 roku kierownik apteki w Kielcach. Odbyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek prawa handlowego. Od 2007 roku jest Prezesem Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej V kadencji, a od 2009 roku Koordynatorem Departamentu NRA ds. kontaktów z NFZ. Od 2010 roku Członek Prezydium NRA V kadencji, Członek Rady Nadzorczej Radix SA, Członek Rady Nadzorczej Optima Radix SA, od 2005 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej Optima Radix Vita Plus Tadanco.

W ramach zasiadania w Radzie Nadzorczej GRUPY NEUCA wspiera Spółkę w kontaktach ze środowiskiem aptekarskim.