Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Miniaturka

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Góra
Góra

Co roku przed NEUCA stawiane są nowe cele i kolejne wyzwania. W 2014 roku było ich wyjątkowo dużo i Spółka realizowała je w dość trudnym otoczeniu rynkowym, jakim była obniżka marży urzędowej. Grupa powiększyła wyniki netto i dzięki przejęciu wiodącego dystrybutora hurtowego w kraju, znacząco umocniła pozycję rynkową.

Osiągnięcia firmy niezmiernie cieszą mnie jako akcjonariusza, a projekty zrealizowane przez Spółkę w ubiegłym roku napawają dużym optymizmem i wiarą w przyszłość NEUCA. Zakup ACP PHARMA, który udało się sfinalizować na początku ubiegłego roku, dał Grupie solidny fundament do wzrostu wyników w kolejnych latach. Szybka integracja tej spółki ze strukturami Grupy pokazała, że zdolna jest ona jeszcze szybciej niż kilka lat temu osiągać korzyści z przejęć.

Znamienny jest również fakt, że w czasie intensywnej restrukturyzacji ACP PHARMA poziom obsługi aptek nie tylko się nie pogorszył, ale uległ znaczącej poprawie. Z punktu widzenia założyciela Grupy, mogę stwierdzić, że stale zwiększająca się satysfakcja klienta i umacniająca się dzięki temu pozycja rynkowa utwierdza mnie w przekonaniu, że obrany wiele lat temu kierunek rozwoju firmy jest jak najbardziej właściwy. W ubiegłym roku inwestorzy otrzymali twarde dowody, że nasza filozofia niekonkurowania z niezależnymi aptekami jest trafnie dopasowana do panujących trendów rynkowych. Misja Grupy skupiająca się na zapewnieniu lepszej przyszłości wszystkim niezależnym aptekom w Polsce odgrywa ważną rolę nie tylko w budowie pozycji firmy, ale również pozytywnie wpływa na kształt rynku. Wydarzenia ubiegłego roku pokazują, że Zarząd Spółki ma wiele ciekawych pomysłów na rozwój firmy. Dotychczas inwestorzy dobrze poznali działalność firmy w segmencie produktów własnych (Marki Farmaceuty). Kilka lat temu, podejmując decyzję o wejściu w ten obszar, byliśmy pionierami, bo żaden z europejskich dystrybutorów, który nie posiada własnych aptek, nie zdecydował się wdrażać własnych produktów. Dziś NEUCA pokazuje, że ta działalność przynosi wymierne profity.

Wierzę, że kolejny projekt, jakim jest inwestycja w przychodnie lekarskie, okaże się podobnym strzałem w dziesiątkę. Z zainteresowaniem oczekuję również pierwszych kroków Grupy w takich branżach jak telemedycyna i badania kliniczne. Jestem przekonany, że nasza silna pozycja w hurtowej dystrybucji farmaceutyków pozwoli zbudować efektywne synergie z innymi obszarami rynku ochrony zdrowia.

Ciekawe perspektywy rozwoju Grupy sprawiają, że jako inwestor mam długoterminowe plany związane z obecnością w NEUCA. Jestem przekonany, że coraz lepsze wyniki będą przekładać się na trwały wzrost wartości Spółki. Moja wiara w firmę opiera się na dużym zaufaniu do Zarządu, który niejednokrotnie potwierdził swoją wiarygodność na rynku kapitałowym.

Ufam, że w tym roku będziemy mogli mile zaskoczyć inwestorów nie tylko dobrymi wynikami, ale również nowymi perspektywicznymi kierunkami rozwoju.

Kazimierz Herba
Przewodniczący Rady Nadzorczej NEUCA SA