Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Miniaturka

Dystrybucja farmaceutyków

Góra
Góra

NASZA OFERTA

EFEKTYWNOŚĆ MARŻOWĄ REALIZUJEMY POPRZEZ SKUTECZNE WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRODUKTEM FARMACEUTYCZNYM W KATEGORIACH TERAPEUTYCZNYCH.

GRUPA NEUCA obsługuje 600 producentów. Oferta handlowa obejmuje około 16,5 tys. produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych, dobranych zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym. W tym celu rynek został sklasyfikowany i podzielony pod kątem grup terapeutycznych na kategorie, których zarządzaniem zajmuje się wysoko wyspecjalizowana grupa menedżerów.

Asortyment wchodzący w skład poszczególnych grup jest efektem prac, polegających na weryfikacji faktycznych potrzeb rynku z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego dystrybutora, apteki i pacjenta oraz pozycji rynkowej producenta. Tak dokładny podział pozwolił na wyodrębnienie szczególnie ważnej grupy produktów, tzw. KATEGORII B, w zakresie której funkcjonuje ok. 3 tys. preparatów generujących najwyższą marżę dla organizacji i klientów. W ramach wspierania budowy zwiększonego udziału tego asortymentu w sprzedaży podejmowanych jest szereg działań i projektów dodatkowych, takich jak programy ZYSK+ oraz PARTNER+ czy stworzenie zasad doboru preparatów do akcji marketingowych w oparciu o KATEGORIĘ B. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie optymalnego portfolio produktów dla klienta/pacjenta przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści w całym łańcuchu dostaw.

Nasze serwisy umożliwiają uzyskiwanie przewag konkurencyjnych poprzez wzrost udziałów rynkowych wybranych produktów w kategoriach terapeutycznych.

Duże znaczenie w regularnej ofercie asortymentowej odgrywa oferta promocyjna.

Z ofert promocyjnych naszych spółek handlowych korzysta ponad 10 tys. aptek miesięcznie. Dzięki partnerskim relacjom z producentami w działania marketingowe Grupy aktywnie angażuje się około 200 producentów z 3,2 tys. pozycji asortymentowych w cyklu miesięcznym.

Promocje w NEUCA skoncentrowane są na zapewnieniu jakości asortymentu, a przez to osiąganej przez aptekę wysokiej marży. Jako jedyni w Polsce zapewniamy promocje regionalne dopasowane do specyfiki handlu w danym regionie kraju. Dzieje się tak poprzez strukturę Regionalnych Koordynatorów, którzy znają rynek, na którym pracują, a także potrzeby z niego płynące. Staramy się, aby wszystkie nasze aktywności promocyjne były dopasowane do potrzeb każdego naszego klienta, dlatego postawiliśmy sobie za cel posiadanie najszerszej wiedzy rynkowej. NEUCA nie koncentruje się jedynie na promocjach krótkoterminowych, których celem jest wzrost obrotu na wybranej grupie asortymentowej, lecz kontynuuje prace nad rozwojem programów zapewniających naszym partnerom handlowym dystrybucję numeryczną ich produktów, a aptekom ofertę nowości rynkowych. Realizujemy to w ramach akcji pod nazwą KORZYŚCI Z NOWOŚCI i DYSTRYBUCJA NUMERYCZNA.

Chcemy zapewniać klientom takie rozwiązania promocyjne, które wspólnie budować będą zysk i zadowolenie ze współpracy.

 

Wspieramy niezależne apteki

W GRUPIE NEUCA realizacji każdego naszego działania towarzyszy misja firmy: Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce. Staramy się właściwie i w odpowiednim czasie reagować na potrzeby naszych klientów i zmieniające się otoczenie rynkowe.

Farmaceutom współpracującym z GRUPĄ NEUCA oferujemy wsparcie i rozwój już na etapie ich edukacji (Wydziałów Farmaceutycznych). Towarzyszymy naszym klientom także na każdym etapie rozwoju ich apteki, gwarantując jednocześnie lojalność, wiedzę, doświadczenie i szereg rozwiązań biznesowych.

ZYSK+

ZYSK+ to program, którego celem jest kompleksowe wsparcie apteki w wielu obszarach jej funkcjonowania. Jest to program dla aptek niezależnych, który w realny i efektywny sposób wspiera odsprzedaż. ZYSK+ został skonstruowany tak, aby wsparcie udzielane aptece przyczyniło się do jej sukcesu rynkowego.

Dzięki usługom świadczonym przez GRUPĘ NEUCA w ramach programu ZYSK+ apteka:

 • pozyskuje dodatkowe środki finansowe w formie premii otrzymywanej za zakup preparatów z listy dedykowanej,
 • ma możliwość wypracowania nieograniczonych korzyści, uzależnionych tylko od poziomu jej zaangażowania w program,
 • otrzymuje efektywny i bezobsługowy system motywacji pracowników aptek w postaci kart przedpłaconych, na które przekazywana jest premia za odsprzedaż (ZYSK+ Benefit),
 • dostaje wsparcie w rozwoju kompetencji sprzedażowych personelu,
 • uzyskuje dostęp do narzędzi i rozwiązań wykorzystywanych w aptekach sieciowych,
 • otrzymuje rabat za zakup preparatów Marki Farmaceuty (jedyny program, w którym produkty APTEO® i PLUS DLA SKÓRY są rabatowane),
 • ma gwarancję pozostania w pełni niezależną.

Działania podejmowane w 2015 roku będą przede wszystkim nastawione na jeszcze bardziej aktywne wsparcie odsprzedaży do pacjenta. Chcemy zwiększać liczbę aptek z wdrożonym systemem motywacyjnym ZYSK+ BENEFIT oraz korzystających z rozwiązania zarządzającego strefą impulsową. Planujemy również uruchomienie nowych narzędzi, które pozwolą właścicielowi osiągnąć jeszcze wyższy poziom korzyści.

 

PARTNER+ ORAZ PARTNER

PARTNER+ to nowy partnerski program wsparcia aptek niezależnych, który po przeprowadzonym pilotażu, pojawił się w ofercie GRUPY NEUCA na przełomie III i IV kwartału 2014 roku.

Zgodnie z założeniami stał się najbardziej zaawansowanym programem w całym portfelu programów wsparcia, realizując zadanie aktywnego i dynamicznego rozwoju apteki.

Partner+

Aby realizować swój podstawowy cel, którego odzwierciedleniem jest hasło przewodnie „WSPIERAMY ROZWÓJ TWOJEJ APTEKI”, program swoim zasięgiem objął najistotniejsze z punktu widzenia apteki obszary jej funkcjonowania, zapewniając uczestniczącym w nim klientom dostęp do:

 • zestawu zaawansowanych narzędzi i serwisów, które przyczyniają się do stałego wzrostu generowanej przez aptekę marży i poprawiającej się rentowności jej funkcjonowania,
 • profesjonalnego doradztwa biznesowego świadczonego przez dedykowany i rozbudowywany zespół koordynatorów, których stała opieka skupiona jest wokół rozwijania kompetencji biznesowych pracujących w aptekach farmaceutów,
 • kompleksowego wsparcia pozwalającego aptece podnosić efektywność biznesową w takich obszarach jak: dobór optymalnej szerokości dostępnego w aptece asortymentu, optymalizacja stanów magazynowych apteki, zarządzanie ceną sprzedawanych przez aptekę produktów, zgodne z prawem działania marketingowe i promocyjne kierowane do pacjentów apteki czy zarządzanie ekspozycją apteczną,
 • dodatkowego źródła przychodów będącego wynikiem budowy synergicznej współpracy w ramach trójstronnych relacji apteka – dostawca – producent i innych realizowanych w ramach programu serwisów.

W strategii 2015 roku zapisany jest dalszy dynamiczny rozwój programu PARTNER+ zarówno w zakresie liczebności przystępujących do niego aptek, jak i samego jego kształtu.

 

Partner

Uzupełnieniem oferty PARTNER+ będą serwisy świadczone w ramach programu PARTNER (dotychczas ŚWIAT ZDROWIA PARTNER), którego zmieniona formuła zostanie wdrożona w II kwartale 2015 roku i zostanie skierowana zarówno do klientów uczestniczących w jego dotychczasowej formie, jak i nowych, zainteresowanych przystąpieniem do niego.

PROGRAM POMOCY PACJENTOM

PROGRAM POMOCY PACJENTOM realizowany jest niemal w 4 tys. aptek i poradni. PPP jest wsparciem dla farmaceutów w pełnieniu ich misji, jaką jest opieka farmaceutyczna oraz podejmuje działania skierowane do pacjentów, obejmujące profilaktykę zdrowotną, edukację i poprawę jakości życia.

Program to także konsolidacja z innymi podmiotami opieki zdrowotnej. Poprzez współpracę z poradniami medycznymi ŚWIAT ZDROWIA i organizacjami pozarządowymi budujemy nowy wymiar edukacji zdrowotnej. Program cieszy się dużym zainteresowaniem farmaceutów i pacjentów.

W 2015 roku wspomagać będziemy farmaceutów i edukować pacjentów w zakresie następujących problemów zdrowotnych:

 • choroby układu sercowo-naczyniowego,
 • choroby układu oddechowego,
 • dysfunkcje ruchu,
 • cukrzyca i otyłość,
 • choroby skóry,
 • depresje i choroby psychiczne

oraz inne masowe schorzenia społeczne.

Najwyższy poziom obsługi klienta

Osiągnęliśmy 6,57 mld zł przychodów, uzyskując poziom sprzedaży o prawie 13% wyższy niż w 2013 roku. W 2014 roku docieraliśmy do rynku i klientów poprzez struktury liczące 90 reprezentantów handlowych.

W minionym roku GRUPA NEUCA dokonała akwizycji części hurtowej ACP PHARMA. GRUPA NEUCA konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku, rozwija działalność oraz ulepsza ofertę dla klientów. Dzięki zwiększaniu skali działalności zdobywa mocniejszą pozycję negocjacyjną wobec partnerów biznesowych, co bezpośrednio przekłada się na skuteczniejszą realizację misji zapewniania lepszej przyszłości wszystkim niezależnym aptekom w Polsce.

W 2014 roku GRUPA NEUCA zrealizowała sprzedaż do 650 szpitali i uzyskała średnio rocznie 9% udziału rynkowego na koniec roku. W ramach segmentu sprzedaży pozaaptecznej docieramy do 2,5 tys. podmiotów (gabinety lekarskie, hospicja, zakłady karne, domy opieki społecznej itp.).

Jednym z najważniejszych strategicznych kierunków i jedną z kluczowych wartości NEUCA jest satysfakcja klienta.

W roku 2014 rozpoczęliśmy pracę nad projektem OTIF (z ang. on time in full) doskonale uzupełniającym wskaźnik satysfakcji klienta z realizacji zamówień, czyli jednego z kluczowych procesów dla organizacji. Celem projektu jest doskonalenie procesu realizacji zamówień, poprzez zdefiniowanie i wdrożenie pomiaru jakości procesu z perspektywy potrzeb i satysfakcji klienta. Takie podejście gwarantuje realizację jednego ze strategicznych założeń, czyli zapewnienie serwisu indywidualnie uzgodnionego z klientem.

W minionym roku kontynuowaliśmy zaawansowane prace nad projektem CRM. Dla NEUCA to przede wszystkim droga do realizacji strategii i misji Grupy, mająca na celu przygotowanie dedykowanej, jak najlepiej dostosowanej do potrzeb klienta obsługi zarówno w wymiarze oferty handlowej, jak i serwisu.

Przez cały 2014 rok pracowaliśmy nad ciągłym doskonaleniem procesów obsługi klienta zarówno poprzez bieżące prace operacyjne bazujące na badaniach satysfakcji i wewnętrznych miernikach poziomu jakości, jak i nowe projekty: OTIF, konsolidację z ACP PHARMA, co w połączeniu z projektem CRM spowoduje istotnie odczuwalną przez klienta poprawę jakości serwisu. Wszystkie powyższe działania kontynuować będziemy w 2015 roku.

Serwisy logistyczne dla producenta

NEUCA posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i realizacji nowoczesnych rozwiązań dystrybucyjnych.

Poprzez swoje spółki zależne: FARMADA TRANSPORT, NEUCA LOGISTYKA, NEKK i INFONIA, poza podstawową działalnością, świadczy usługi logistyczne oraz marketingowe, takie jak:

 • transport krajowy i międzynarodowy,
 • magazynowanie,
 • wynajem powierzchni do prowadzenia hurtowni farmaceutycznych,
 • call center,
 • infolinia,
 • szeroki zakres usług promocyjno-marketingowych: od ulotki po kampanie medialne,
 • serwisy „szyte na miarę”, tworzone pod potrzeby zleceniodawcy, łączące wszystkie ww. elementy,
 • interwencyjne kanały sprzedaży leków (KI).

Ponad 20 producentów powierzyło NEUCA obsługę różnych tego typu projektów. Wśród nich znajdują się kluczowi dostawcy leków na rynku, tacy jak: SANOFI, NOVARTIS, GLAXOSMITHKLINE, ASTRAZENECA, ELI LILLY, BOEHRINGER INGELHEIM, ASTELLAS i wielu innych.

Jednym z najszybciej rozwijających się serwisów są Kanały Interwencyjne (KI).

Nadrzędnym celem przyświecającym tworzeniu Kanałów Interwencyjnych jest zapewnienie dostępności leków dla polskich pacjentów. Dzięki wiedzy na temat dystrybucji leków oraz posiadanym zasobom zaprojektowaliśmy model obsługi sprzedaży znacznie zwiększający szanse nabycia trudno dostępnego leku przez pacjenta.

Synoptis Pharma

SYNOPTIS PHARMA jest dynamicznie rozwijającą się firmą technologiczną. Zajmuje się
produkcją i rejestracją leków, wykorzystując nasze kluczowe kompetencje.

KOMPETENCJE REALIZOWANE PRZEZ SYNOPTIS PHARMA:

REJESTRACJA
Wysokiej klasy specjaliści odpowiedzialni za rejestrację naszych produktów zapewniają, że spełniają one wymagania odpowiednich urzędów: GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO, URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH oraz GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO. Przygotowywana dokumentacja rejestracyjna produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych opracowywana jest zgodnie z prawem oraz wytycznymi – zarówno polskimi, jak i europejskimi. Dzięki temu produkty lecznicze rejestrowane są zgodnie z procedurami krajowymi i europejskimi.

ZAPEWNIENIE I KONTROLA JAKOŚCI (QA/QC)
Współpracujemy tylko z takimi zakładami produkcyjnymi, które w trosce o najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktów wdrożyły systemy GMP, HACCP, GHP lub ISO, w zależności od statusu wytwarzanego produktu. Nadzorujemy procesy wytwórcze poprzez kwalifikację dostawców surowców oraz audyty jakościowe u podwykonawców. Badamy wszystkie nasze produkty przed wprowadzeniem do obrotu. Dbamy o jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów w całym okresie ich trwałości, dlatego prowadzimy badania stabilności – nie tylko dla produktów leczniczych, ale także dla suplementów diety i innych produktów o statusie środków spożywczych.

REFUNDACJA
Za refundację naszych produktów leczniczych odpowiada BIURO BADAŃ I ROZWOJU. Zajmuje się ono przygotowaniem pełnej dokumentacji, w tym wniosków o ustalenie ceny urzędowej oraz wpisanie produktów na listy refundacyjne.

NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM FARMAKOTERAPII (PHARMACOVIGILANCE)
Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, wypełniamy obowiązki dotyczące pharmacovigilance – nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Działamy zgodnie z odpowiednimi procedurami wewnętrznymi, jak i przepisami, zarówno krajowymi, jak i europejskimi. Nasz personel gromadzi, ocenia i wyciąga wnioski z ewentualnych zgłoszeń działań niepożądanych, by nieprzerwanie monitorować relację korzyści i ryzyka.

Synoptis Industrial

SYNOPTIS INDUSTRIAL jest spółką Grupy NEUCA, która rozpoczęła działalność operacyjną w IV kwartale 2014 roku. Jej misją jest oferowanie pełnego portfela usług kontraktowych dotyczących przemysłu farmaceutycznego.

SYNOPTIS INDUSTRIAL działa w różnych obszarach biznesowych:

 • produkcja i pakowanie tabletek i kapsułek,
 • import produktów spoza Unii Europejskiej,
 • kontrola jakości serii w laboratorium i usługowe dopuszczenie do obrotu na terenie UE,
 • przepakowanie ręczne produktów na potrzeby branż kosmetycznej i farmaceutycznej.

Korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych w procesach produkcji, pakowania i zarządzania systemem jakości w celu dostarczenia produktów farmaceutycznych i suplementów diety spełniających rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej.

Nasza polityka jakości opiera się na wytycznych europejskich GMP (dobrej praktyki wytwarzania leków) oraz ICH (międzynarodowej konferencji harmonizacji).

Kierujemy się filozofią PDCA (plan−do−check−act), przez co jesteśmy organizacją uczącą się, stale podnoszącą poziom procesów i świadczonego serwisu.

 

Dostarczamy aptekom najwyższych korzyści w ramach oferty marek farmaceuty

W 2014 roku rozszerzyliśmy ofertę kosmetyków przeznaczonych wyłącznie
na rynek apteczny w liniach CERA PLUS SOLUTIONS oraz CERA PLUS ANTIAGING oraz wprowadziliśmy nowe linie CIAŁO PLUS SOLUTIONS i WŁOSY PLUS SOLUTIONS. Odpowiadamy na różnorodne potrzeby pielęgnacyjne skóry twarzy, ciała i włosów w zależności od jej typu i wieku oraz problemu.

Kosmetyki PLUS DLA SKÓRY powstały przy współpracy z uznanymi w Polsce laboratoriami kosmetycznymi, co gwarantuje wysoką jakość produktów. Do produkcji wykorzystujemy nowoczesne składniki i opatentowane kompozycje, równocześnie zachowując atrakcyjne ceny dla finalnego odbiorcy. Obecnie oferta składa się z ponad 60 produktów. Planujemy dalszy rozwój portfolio oraz wdrożenie nowych linii kosmetycznych.

Od ponad 3 lat bezustannie pracujemy na sukces marki GENOPTIM® – profesjonalnej marki leków generycznych. Oferta tej marki umożliwia farmaceutom połączenie wypełnienia misji zawodu ze stabilnym biznesem. Pacjentom zaś oferujemy skuteczną i bezpieczną terapię w cenie, która pozwoli im na wykupienie recepty.

Marka GENOPTIM® obejmuje w chwili obecnej 28 produktów w najpopularniejszych na rynku kategoriach terapeutycznych, takich jak: układ sercowo-naczyniowy, pokarmowy, nerwowy oraz antybiotyki.

Sukcesywnie poszerzamy także portfolio marki APTEO® o kolejne preparaty. APTEO® to marka stworzona z myślą o farmaceutach i w odpowiedzi na ich najważniejsze potrzeby. Jej szerokie portfolio obejmuje suplementy diety, środki ogólnego spożycia, produkty lecznicze OTC, wyroby medyczne, artykuły higieniczne oraz materiały diagnostyczne i opatrunkowe. W pięciu subliniach tej marki wprowadziliśmy w 2014 roku 83 nowe produkty przy zachowaniu najwyższej jakości i w atrakcyjnej cenie.

 Sprzedaż produktów własnych do aptek


Media tradycyjne i nowoczesne

Nasze relacje z rynkiem farmaceutycznym budujemy poprzez spójną komunikację za pomocą mediów tradycyjnych – magazyny: MAGAZYN APTEKARSKI, ŚWIAT ZDROWIA, MOJE ZDROWIE i nowoczesnych – internetowa strona NEUCA, PORTAL FARMACEUTYCZNO-MEDYCZNY.

MAGAZYN APTEKARSKI: dociera do 99% aptek w Polsce.

ŚWIAT ZDROWIA: utrzymał pozycję lidera wśród ogólnopolskich miesięczników o zdrowiu, osiągając po raz kolejny ponad milionowe czytelnictwo.

MOJE ZDROWIE: pojawiło się w nowej odsłonie odpowiadającej na potrzeby i sytuację na rynku farmaceutycznym.

Przeprowadziliśmy kampanię komunikacyjną „Leki tylko z apteki”, która jest przykładem synergicznego działania mediów tradycyjnych i nowoczesnych. Celem kampanii było wzmocnienie autorytetu farmaceuty oraz promowanie wśród pacjentów nawyku kupowania leków tylko w aptece.

Kampania „Leki tylko z apteki” prowadzona pod patronatem PORTALU FARMACEUTYCZNO-MEDYCZNEGO i MAGAZYNU APTEKARSKIEGO uzyskała poparcie 14 Okręgowych Izb Aptekarskich.

Jednocześnie była to największa kampania komunikacyjna dotycząca farmaceuty w historii środowiska farmaceutycznego oraz GRUPY NEUCA:

 • 45 mln odsłon reklamy
 • 15 mln użytkowników (12 mln Internet i 3 mln media tradycyjne)
 • 38 artykułów tematycznych w ciągu 2 miesięcy

Zwieńczeniem kampanii były petycje podpisane przez obywateli i złożone w kancelariach Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP oraz Ministra Zdrowia.

Nasz serwis logistyczny

W 2014 roku zrealizowaliśmy ponad 4 mln dostaw farmaceutyków do ponad 12 tys. aptek, 2 tys. szpitali i podmiotów obszaru okołozdrowotnego.

Wykorzystaliśmy do tego naszą strukturę logistyczną: 15 magazynów oraz flotę 730 samochodów dostawczych, które w ub.r. przejechały ok. 55 mln km. Ponad 80% dostaw jest realizowanych z wysokowydajnych, automatycznych magazynów centralnych. Osiągnięty dzięki optymalizacji ich procesów dalszy wzrost efektywności i wydajności umożliwił przeniesienie ręcznie kompletowanego wolumenu ACP PHARMA do efektywnych kosztowo magazynów automatycznych. Obecnie realizują one ponad 640 tys. pozycji dziennie z elastycznością do ponad 800 tys. dla zamówień dostarczanych w trybie maks. 24 h.

W ciągu 5 miesięcy przeprowadziliśmy połączenie infrastruktury, integrację zasobów i optymalizację procesów logistycznych wynikających z połączenia z ACP PHARMA. Odbyło się to z utrzymaniem wysokiego poziomu jakości serwisu dla klientów.

 

NASZE KOMÓRKI WSPARCIA BIZNESU

Sprawne funkcjonowanie Grupy i jej efektywność możliwe są dzięki skonsolidowaniu usług wspólnych dla całej organizacji. Naszą strategię centralizacji obszaru back office realizujemy poprzez CENTRUM USŁUG NOWOCZESNYCH dedykowane podmiotom z GRUPY NEUCA.

CENTRUM to obejmuje CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH (CUW) oraz CENTRUM IT (CIT).

1. Centrum IT

CIT zapewnia kompleksową obsługę w szeroko rozumianej dziedzinie IT, a w szczególności w obszarach:

 • wyznaczania kierunków rozwoju w zakresie rozwiązań IT stosowanych w GRUPIE NEUCA,
 • wdrażania innowacyjnych rozwiązań IT, usprawniających określone procesy biznesowe,
 • rozwoju oprogramowania służącego realizacji celów biznesowych GRUPY NEUCA,
 • strategii usług IT,
 • bezpieczeństwa informacji,
 • wsparcia dla użytkowników,
 • zarządzania aplikacjami biznesowymi,
 • zarządzania infrastrukturą IT i zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych.

2. Centrum Usług Wspólnych

CUW zapewnia kompleksową obsługę spółek GRUPY NEUCA, wg jednolitych standardów w następujących obszarach wspólnych:

 • księgowości i finansów,
 • monitorowania należności i kontroli kredytu,
 • kadrowo-płacowym,
 • administracyjno-inwestycyjnym,
 • controllingu.

Od 2013 roku CUW świadczy usługi nie tylko dla podmiotów aptecznych, ale również podmiotów z innych branż. Zapewnia kompleksową usługę związaną z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, w tym obsługę kadrowo-płacową, a także dodatkowe usługi w postaci informacji zarządczej, doradztwa biznesowego i organizacyjnego.