Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Miniaturka

Biznes społecznie odpowiedzialny

Góra
Góra

Obszar społecznej odpowiedzialności traktujemy z najwyższą troską. Dlatego opracowaliśmy kompleksową strategię w tym zakresie i rozpoczynamy raportowanie naszych działań. Dzięki temu możemy szeroko komunikować nasze cele i priorytety oraz kolejne kroki zmierzające do ich realizacji.

DBAMY O PRACOWNIKÓW

W GRUPIE NEUCA naszą odpowiedzialność względem otoczenia rozumiemy przede wszystkim jako troskę o naszych pracowników i współpracowników. Wiedząc, że zdrowie i dobre samopoczucie wpływają na efektywność pracy, staramy się zapewnić im poczucie bezpieczeństwa oraz warunki do zachowania równowagi
między życiem prywatnym i zawodowym.

Benefity

W zależności od zaszeregowania pracownicy mają dostęp do wielu benefitów pozapłacowych: pakietu rekreacyjno-sportowego, prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie oraz funduszu inwestycyjnego, które dopełniają system wynagradzania.

W okresie przedświątecznym pracownikom przysługują dodatkowe świadczenia w postaci przedpłaconych kart upominkowych. W wypadku kłopotów ze zdrowiem lub zdarzeń losowych oferujemy pracownikom zapomogi lub nisko oprocentowane pożyczki.

Od 2014 roku w NEUCA działa adresowany do rodziców program My Mamy. Oferuje on obojgu rodzicom wiele form wsparcia w rodzicielstwie – od dofinansowania żłobka bądź przedszkola przez wyprawki dla dzieci aż po dodatkowy dzień płatnego urlopu w dniu urodzin dziecka. Z kolei w ramach prozdrowotnego programu My Dbamy dajemy pracownikom możliwość wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych w miejscu pracy (np. EKG, spirometria) i propagujemy zdrowy styl życia.

Program NEUCAaktywni

Zachęcamy pracowników do aktywnego spędzania wolnego czasu – służy temu kompleksowy program NEUCAAKTYWNI. Trzy podprogramy motywują do aktywności fizycznej, dbałości o zdrowie i pomocy potrzebującym.

W ramach programu NEUCAaktywni_zdrowie pracownicy regularnie uprawiają wybrane dyscypliny sportowe, biorą udział w zawodach i wdrażają w życie inne zdrowe nawyki. Ich dodatkową motywacją jest fakt, że w zamian za podejmowane aktywności NEUCA przekazuje pieniądze na szczytny cel (w ubiegłorocznej edycji była to toruńska FUNDACJA NA RZECZ HEMATOLOGII). Korzyść z programu jest podwójna: nasi pracownicy są zdrowsi i w lepszej formie, a potrzebujący zyskują wsparcie.

NEUCAaktywni_sport to propozycja dla pracowników, którzy chcą się integrować poprzez wspólne i aktywne spędzanie wolnego czasu. Dzięki dofinansowaniu wynajmu sal sportowych firmowe zespoły sportowe mogą regularnie trenować i dbać o utrzymanie kondycji również zimą.

Korzystając z programu NEUCAaktywni_wolontariat, pracownicy realizują w swoich środowiskach projekty wolontariackie. Co roku wyłaniamy najoryginalniejsze pomysły sprzyjające budowaniu relacji pracowników wolontariuszy ze społecznościami lokalnymi. Autorzy najlepszych projektów otrzymują wsparcie finansowe na ich realizację. W 2014 roku pomogliśmy wolontariuszom w zrealizowaniu 8 projektów (były to m.in.: różnorodne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół i szpitali; remont świetlicy w ośrodku dla uchodźców i warsztaty dla jego mieszkańców; pomoc w renowacji ośrodka hipoterapii dla dzieci).

Zdrowie przede wszystkim

Działalność NEUCA opiera się na dostarczaniu do aptek leków, nierzadko tych ratujących życie. Wiąże się więc ona z ogromną odpowiedzialnością w tym obszarze – zarówno w skali makrospołecznej, jak i jednostkowej. Zdrowie w naturalny sposób jest kluczową wartością, której podporządkowane są nasze działania o charakterze społecznym. Przybierają one różne formy, adresujemy je do wielu grup, jednak ich wspólnym mianownikiem jest ochrona zdrowia.

Konsekwentnie edukujemy pacjentów, pomagamy chorym i potrzebującym w dostępie do terapii, a niezależnych farmaceutów wspieramy w realizacji ich misji − opieki farmaceutycznej. To kluczowe obszary strategii społecznej odpowiedzialności NEUCA, którą przyjęliśmy w 2014 roku. Stworzyliśmy ją przy udziale naszych pracowników oraz przedstawicieli grup zewnętrznych interesariuszy: środowiska akademickiego, pacjenckiego, lekarskiego, a także lokalnych władz oraz NGO.

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA, która działa od 2013 roku i koordynuje działania o charakterze prospołecznym, pozwala nam jeszcze skuteczniej realizować naszą politykę.

Marsz NEUCA dla zdrowia!

W 2014 roku odbyła się już trzecia edycja walkathonu NEUCA dla zdrowia!, którego celem jest promowanie zdrowych, aktywnych form spędzania wolnego czasu. We wrześniu zaprosiliśmy torunian na charytatywny marsz nordic walking. Za każdy kilometr przebyty przez jednego uczestnika marszu przekazaliśmy 2 złote na rzecz budowy BANKU KOMÓREK MACIERZYSTYCH. W ubiegłym roku była to kwota ponad 150 tys. zł, a w ciągu trzech lat ponad 350 tys. zł.

Program Pomocy Pacjentom

We współpracy z farmaceutami w całej Polsce (w programie uczestniczy ponad 4 tys. aptek) działamy na rzecz poprawy opieki farmaceutycznej oraz wzmocnienia profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów dotkniętych i zagrożonych schorzeniami przewlekłymi. Chcemy konsekwentnie zwiększać świadomość w zakresie czynników ryzyka, objawów i skutecznej terapii. Za pośrednictwem aptek do pacjentów trafiają bezpłatne poradniki (do tej pory poświęcone m.in. chorobom onkologicznym, kardiologicznym, układu oddechowego czy cukrzycy), a w wybranych lokalizacjach odbywają się akcje edukacyjno-profilaktyczne, np. bezpłatne badania specjalistyczne. W 2014 roku do pacjentów trafiło 500 tys. bezpłatnych poradników, które dotarły do 1,5 mln czytelników.

W obszarze opieki farmaceutycznej wspieramy również edukację studentów farmacji. Jej praktyczny wymiar prezentują na wykładach uznani eksperci, którzy dzielą się ze studentami doświadczeniem w ramach spotkań z cyklu AKADEMIA MŁODEGO FARMACEUTY. W 2014 roku odbyły się one na pięciu uczelniach medycznych w Polsce, a wzięło w nich udział ponad tysiąc studentów.

Pomoc potrzebującym

Poprzez zdefiniowaną w obszarze zdrowia politykę społeczną, zgodnie z przyjętym Regulaminem, FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA wspiera również osoby ciężko chore, potrzebujące pomocy bądź organizacje i instytucje działające na ich rzecz. Pomagamy, udzielając wsparcia w różnych formach – przekazujemy leki bądź innego rodzaju pomoc rzeczową, dofinansowujemy rehabilitację i leczenie. W 2014 roku z tego rodzaju pomocy skorzystali podopieczni pięciu instytucji oraz pięcioro chorych dzieci objętych opieką różnych fundacji.

Etyka i odpowiedzialność

Rzecznik ds. Etyki i Kodeks Postępowania

Naszą największą wartością są ludzie, dlatego też szczególną wagę przykładamy do relacji międzyludzkich, poszanowania odrębności i propagowania etycznych zachowań. Od roku aktywnie działa Rzecznik ds. Etyki, który reaguje na zgłoszone próby zachowania, będącego w sprzeczności z wartościami NEUCA. Dzięki systematycznej edukacji i szkoleniom wzrasta świadomość tego, jak ważna dla efektywności jest dobra atmosfera w pracy. Zbiór wartości i zasad, którymi kierujemy się w relacjach wewnątrz firmy i w kontaktach z naszymi klientami oraz partnerami biznesowymi zawarliśmy w Kodeksie Postępowania NEUCA.

Ochrona środowiska

Pamiętając o odpowiedzialności również wobec otoczenia, w którym działamy, staramy się minimalizować oraz stale monitorujemy nasz wpływ na środowisko.